Jassentechniek


Hieronder een uitleg over de Jassentechniek. klik hier om rechtstreeks te gaan naar de volgende onderwerpen:

 1. Wat is Jassentechniek?
 2. Waarom Jassentechniek?
 3. Welke Jassen zijn er?

 

Wat is Jassentechniek

Jassentechniek is een holistische/energetische behandelingsmethode. Met deze techniek worden negatieve energieën in het veld/ energetische systeem en/of aura getransformeerd in wit licht en liefde. Negatieve energetische lagen ('jassen') hebben per laag hun eigen frequentie en kenmerk. Dit was dan ook de aanleiding om ze in jassen te categoriseren. De jassen bestaan uit ballast dat je hebt meegenomen uit dit leven, het incarnatie proces en vorige levens. Je moet denken aan allerlei typen energieën van energie zuigende lijnen, imprints van situaties, tot oordelen, negatieve gedachtes die naar je zijn gezonden, oude karmische draden, trauma kristallen, reactieve energieën etc, etc. In totaal zijn er ruim 70 jassen (categorieën, ieder jas bestaat weer uit honderden deeljassen). Door deze eigenschap is het verstandig de jassen laag voor laag te transformeren, immers de focus ligt dan op die frequentie die bij die jas hoort. Met het doorgronden en inzien van een jas, wordt deze intenser en dieper gereinigd. Het resultaat is dat je energetisch lichaam (waaronder het emotionele en spirituele lichaam) loskomt van oude belemmerende energieën en stijgt in frequentie.

Holistisch healen

Wat is in nu holistisch healen? Bij holistisch healing gaan we ervanuit dat alles met elkaar verbonden is en invloed heeft op elkaar. Zowel je fysieke, emotionele, mentale als spirituele eenheid worden hierin betrokken. Bij het healen van een verstoring zal er dus aandacht moeten zijn voor al deze eenheden. Een emotionele blokkade bijvoorbeeld kan leiden tot fysieke klachten, mentale overtuigingen kunnen ook weer leiden tot emotioneel stress, energetische of spirituele blokkades kunnen leiden tot mentale en emotioneel onbalans, enz. Healen kan dan op een eenheid gebeuren maar doorwerken op het andere.

 

Waarom Jassentechniek?

In een maatschappij die steeds drukker en intenser is, wordt het meer en meer van belang je energetisch vrij te maken van alles wat je belemmerd in je kracht te staan. Het transformeren van ballast zoals oude patronen en energieën, helpt ons namelijk terug te brengen naar wie wij in het nu feitelijk zijn.

Ook wanneer we in een nieuwe fase of cyclus van ons leven terecht komen kan de behoefte ontstaan om schoon te maken. In die overgang naar een nieuwe fase in je leven is het vaak nodig om te reinigen en ruimte te maken voor het nieuwe. Sterker nog, er ontstaat juist vaak een intense onontkoombare behoefte van binnenuit om te transformeren: energetisch, oude emoties en patronen, maar ook vaak fysiek (dit heeft vaak te maken met de positie van pluto in je geboorte horoscoop). De Jassentechniek kan hierbij een bijdrage leveren.

Als laatste kunnen jassen je in de weg zitten doordat je je ontwikkeld hebt. In dat geval ben je in de loop der jaren gestegen in de frequentie ten opzichte van een eerder moment in je leven. Dat verschil in frequentie brengt jassen naar de oppervlakte. Hierdoor kun je je energetisch belemmerd of vast voelen zitten.

Na het transformeren van de jassen ervaar je ruimte, vrijheid, het wordt helder in en om je heen en je wordt je bewuster van wie je bent. Drukke gedachtes zullen afnemen (er is immers ballast weg) en je laat situaties en emoties sneller los.

Een jassentechniek sessie duurt ongeveer 2 uur (dit hoef je maar een keer in je leven te doen. UIT IS UIT!)

Klik hier voor de tarieven.

 

Welke Jassen zijn er:

Een aantal jassen die onder andere worden verwijderd zijn:

  Verbindingsjas

  Deze jas bevat al onze verbindingen met mensen, dieren, gebeurtenissen, energieën en materie, waaronder: controleverbindingen, machtsverbindingen, afhankelijkheidsverbindingen, verantwoordelijkheidsverbindingen, energie zuigende verbindingen, etc.

  Spinnenwebjas

  Deze jas bestaat uit alle prikkelende beperkingen en patronen tussen twee of meer mensen.

  Zielenafspraak jas

  Deze jas omvat alle ziel afspraken die wij in het verleden gemaakt hebben met anderen, ingelost zijn en welke om wat voor reden dan nog actief zijn (heeft vaak met controle te maken)

  Virusjas

  Deze jas bestaat uit alle overgenomen, emoties, patronen, programma’s, overtuigingen, entiteiten, vooroordelen, illusies, karma, en implantaten van anderen.

  Creatie

  Deze jas bestaat uit alle zelfgecreëerde negatieve patronen, overtuigingen, vooroordelen, illusies, ziektes, negatieve creaties, etc.

  Implantaat

  Deze jas bestaat uit alle lagen negatieve implantaten die in ons energetische systeem aanwezig zijn vanuit dit of vorige levens, ook niet geactiveerde implantaten, reproducerende implantaten en eventuele intelligenties worden verwijderd met deze jas. Implantaten zijn licht remmende staafachtige energieën.

  Trauma

  Deze jas bestaat uit alle reactieve energieën inclusief alle energetische imprints die gekoppeld zijn aan traumatische ervaringen en gebeurtenissen in ons huidige en/of vorige levens.

  Energetische wapenjas

  Deze jas bestaat uit alle energetische afdrukken (of delen ervan) van wapens, voortvloeiend uit ons verleden, die zich in ons energetisch systeem bevinden.

  Blacknail

  Blacknails zijn een gevolg van situaties waarbij iemand echt is belazerd door een ander in dit leven, ze bevinden zich meestal rond het hart en bellemmeren de natuurlijke stroming ervan.

  Karma

  Met deze jas worden karmische programma’s die om welke reden dan ook na het inlossen ervan nog actief zijn gebleven, ze remmen ons in een nieuw begin.

  Groepskarma

  Met deze jas worden alle familie- of groepskarma dat na het inlossen toch nog actief is gebleven.

  Symbolen

  Deze jas bestaat uit alle symbolen en/of inwijdingen die zich in ons systeem bevinden die ons hoogste goed niet meer dienen.

  Gevangenschapjas

  Deze jas bevrijdt ons van het gedeelte van ons wat opgesloten zit, onbereikbaar is geworden, wat er niet mocht zijn.

  Projectie jas

  Deze jas bestaat uit alle projecties die anderen naar ons gestuurd hebben zoals, haat, jaloezie, twijfel, afgunst, onzekerheid, etc.

  Martianen jas

  Deze jas bestaat uit alle negatieve straling als gevolg van straling, tv, etc.

  Jas van nog niet geactiveerde programma

  Deze jas bestaat uit alle voor ons negatieve en beperkende programma’s of patronen die zich in ons systeem bevinden maar welk nog niet geactiveerd zijn.

  Rest energieën van narcose, antibiotica, etc

  Deze jas bestaat uit alle rest energieën van narcose gassen, antibiotica, medicijnen, etc.

  Lichtwezenjas

  Deze jas herstelt de beschermende Laag van onze Licht Wezen Energie en maakt deze schoon: Met deze jas worden alle rommel, negatieve energieën, eventuele verbindingen en zelfs negatieven wezens van deze laag verwijderd, getransformeerd en het ontstaan ervan behandeld in het verleden, heden en toekomst.

  Jas van buiten jezelf geplaatste zaken

  Deze jas bestaat uit alle buiten jezelf geplaatste energieën als gevolg van zelfbescherming inclusief energieën die weer terug in ons systeem zijn gekomen.

  Angst voor kosmische veranderingen

  Deze jas bevat onze angsten m.b.t. kosmische veranderingen en de positieve gevolgen hiervan voor onze spirituele ontwikkeling.

  Reactiejas

  Deze jas bestaat uit alle reactieve energieën als gevolg van herkenning uit vorige levens, die ervoor zorgen dat omgevingsfactoren, negatieve emoties, woorden en of reacties van anderen scheuren of verwondingen creëren in ons energetische systeem.

  Doek, deken en tent jas

  Het afsluiten van de kruin door een deken, zorgt voor een gevoel van afgesloten zijn, vermoeidheid en kan zelfs depressieve klachten geven. Met deze jassen worden al deze doek, deken of tenten verwijderd.

  Anker en spiegel verbindingen jas

  Deze jas zorgt ervoor dat we ons vast zetten in een frequentie, het verwijderen van deze jas stimuleert onze groei en dynamiek.

  Telegrafie jas

  Deze jas bestaat uit verschillende lagen en stimuleert het ontvangen van inzichten en informatie van onze gidsen en hogere zelf.

  Re-programeringsjas

  Jassen laten celherinneringen aan die jassen achter. Met deze jas worden celherinneringen gereprogrammeerd.

  Innerlijk kind jas

  Deze jas bevat alle blokkades op het innerlijk kind, op een goede gronding en de eventuele emoties en trauma energieën.

  Kosmische jassen
  • Kosmische beïnvloedingenjas; alle negatieve invloeden vanuit andere planeten, werkelijkheden.
  • Kosmische verbindingenjas; alle beperkende verbindingen met parallelle werkelijkheden.
  • Interdimensionale implantaten; alle implantaten die zich bevinden in onze persoonlijke verbinding met hogere dimensies.
  • Incarnatie jas; alle verborgen programma’s, en blokkades als gevolg van vroegere incarnaties.
  Talentjas

  Met deze jas worden blokkades verwijdert op talenten die onderdrukt zijn.

  Spiritueel fundament jas

  Deze jas stimuleert om alle kennis en ervaring van al je levens als een fundament onder je op te bouwen, dit zorgt ervoor dat je sterker terug kunt vallen op je eigen kwaliteiten en kennis.

  Verhogen frequentie

  Het direct verhogen van de frequentie van je energetische systeem.

  Geheugenimprint jas

  Deze jas bevat alle negatieve geheugen imprints (een soort van stempels) van nare situaties in het verleden inclusief de verbindingen entiteiten die ermee verbonden zijn.

  Imprint van onderdrukte emoties

  Deze jas bestaat uit alle in ons systeem aanwezige memorie imprints van onderdrukte emoties en of gevoelens, voortvloeiend uit situaties waarbij wij onze gevoelens of emoties diep weggestopt hebben omdat deze op welke wijze dan ook niet getoond konden en mochten worden.

  Virus de-programeringsjas

  Deze jas bestaat uit alle niet aan het spel gerelateerde negatieve programma’s.

  Evolutiejas

  Een jas die je ondersteunt in je evolutionaire stap, bestaande uit een jas die uit gaat met blokkades, gerelateerde angsten en emoties en jassen die aangaan om je in de nieuwe frequentie te brengen.

  Groepsbewustzijnsveldjas

  Jassen hebben hun neerslag in het collectieve bewustzijnsveld, met deze jas wordt al die neerslag uit je eigen deel van het veld gehaald.

  Miasmajas

  Miasma’s zijn onderstromen die in onbalans voor ziektes zorgen. Homeopathische middelen werken op de herstel van deze miasma’s. Met deze jas verwijderen de verstoringen en activaties van miasma’s en de verlagingsfrequentie van het emotionele lichaam als gevolg hiervan.

  De bovenstaande jassen, zijn de jassen die binnen de Jassentechniek worden verwijderd. (klik hier voor meer informatie) Bij ons in de praktijk worden daarnaast nog eens ruim 20 jassen meer verwijderd, die door ons zijn herkend, ingezien en in kaart gebracht. Deze jassen worden tijdens de sessie behandeld.
   

 

 

Over Solid-Life

Solid life is een praktijk die gericht is op persoonlijke ontwikkeling. Een tevreden mens is en mens dat gezond is in de relatie met zichzelf en anderen.


Privacy Policy
FAQ
Sitemap

Recente Blog Posts

Samenwerking

We werken graag samen met specialisten in andere vakgebieden. De erkenning tot de kennis en kunde van ieder zijn ervaring is de sleutel tot samenwerking. Samen zijn we compleet. Mocht je hierin interesse hebben, neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op